Blog
Contact

Copyright 2002-2023
Built with Indexhibit

”Våra båtar”
Vid ett tillfälle när jag satt bläddrade i gamla familjealbum fann jag ett foto av två trålare förtöjda vid bryggan på Seläter. Kanske var det från 40- eller 50-talet. På baksidan hade någon skrivit ”Våra båtar”. Av någon anledning fastnade det i minnet. När jag växte upp på Seläter på 70- och 80-talen fanns fortfarande två aktiva trålare i familjen. År 2005 såldes den sista, SD150 New Zeeland. I april 2002 följde jag med på trålfiske med New Zeeland under några dagar. De här fotografierna är från den turen.

While browsing through old family albums I once came across a photograph of two trawlers mored at the jetty at Seläter, the small fishing village on the west coast of Sweden where I grew up. It was probably from the 40s or 50s. On the back somebody had written "Our boats". For some reason this stuck in my memory. When I grew up at Seläter in the seventies and eighties there were still two active trawlers in the family. In 2005 the last one, SD150 New Zeeland belonging to my cousin, was sold. In April 2002 I joined the New Zeeland for a few days of trawling in the Skagerack. These photographs are from that trip.